MH-luonnekuvaus

Etusivu Kennel Briardista Koirat Pentueet Pentuja Muistoissa Kuvagalleria Näyttelykuvia Uutiset Linkkejä Kannusruohon

 

MH-luonnekuvaus

Kannusruohon Harmaasurri

29.8.2010 Helsinki

Riitta Liimatainen ja Kai Tarkka

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKTI
Tervehtiminen

Torjuu kontaktia, murisee tai yrittää purra

Välttää kontaktia, väistää

Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen,  ei väistä

Ottaa itse kontaktia, tai vastaa siihen

Mielistelevä kontaktinotossa, hyppii, vinkuu haukkuu jne.

1b. KONTAKTI
Yhteistyö

Ei lähde vieraan ihmisen mukaan/ Ei kokeilla

Lähtee mukaan haluttomasti

Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta

Lähtee mukaan halukkaasti, kiinnostuu TO:sta

Lähtee mukaan hyvin innokkaasti, erittäin kiinnostunut TO:sta

1c. KONTAKTI
Käsittely

Torjuu murisemalla ja/tai yrittää purra

Välttää tai hakee tukea ohjaajasta.

Hyväksyy käsittelyn.

Hyväksyy ja ottaa kontaktia

Hyväksyy ja vastaa liioitellulla kontaktilla.

2a. LEIKKI 1
Leikkihalu

Ei leiki – ei osoita kiinnostusta

Ei leiki - osoittaa kiinnostusta

Leikkii – aktiivisuus lisääntyy/vähenee

Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen

Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen

2b. LEIKKI 1
Tarttuminen

Ei tartu esineeseen

Ei tartu, nuuskii esinettä

Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla

Tarttuu heti koko suulla

Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista

2c. LEIKKI 1
Puruote ja taisteluhalu

Ei tartu esineeseen

Tarttuu viiveellä – irrottaa/pitää, ei vedä vastaan

Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan/ Korjailee otetta

Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan kunnes TO irrottaa

Tarttuu heti koko suulla, vetää, tempoo, ravistaa - kunnes TO irrottaa

3a. TAKAA-AJO

Ei aloita

Aloittaa, mutta keskeyttää

Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista

Aloittaa kovalla vauhdilla, päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille

Aloittaa heti kovalla vauhdilla juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille

3b. TARTTUMINEN

Ei kiinnostu saaliista/ Ei juokse perään

Ei tartu, nuuskii saalista

Tarttuu saaliiseen epäröiden tai viiveellä

Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa

Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan vähintään 3 sekuntia

4 AKTIVITEETTITASO

Tarkkailematon, kiinnostumaton, passiivinen.

Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata

Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja

Tarkkailevainen, toiminnot tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen

Toiminnot vaihtelevat nopeasti osion aikana/ Rauhaton koko ajan

5a. ETÄLEIKKI
Kiinnostus

Ei kiinnostu avustajasta

Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja

Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja

Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä lähtöyrityksiä

Erittäin kiinnostunut avustajasta,  toistuvia lähtöyrityksiä

5b. ETÄLEIKKI
Uhka/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä

Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. osassa

Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. ja toisessa osassa

Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensim. osassa

Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensim. ja toisessa osassa

5c. ETÄLEIKKI
Uteliaisuus

Ei saavu avustajan luo

Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo

Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo

Saapuu avustajan luo epäröiden tai viiveellä

Saapuu avustajan luo suoraan ilman apuja

5d. ETÄLEIKKI
Leikkihalu

Ei osoita kiinnostusta

Ei leiki - osoittaa kiinnostusta

Leikkii - voi tarttua varovasti, mutta ei vedä

Tarttuu, vetää vastaan, voi irrottaa ja tarttua uudelleen

Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota

5e. ETÄLEIKKI
Yhteistyö

Ei osoita kiinnostusta

Kiinnostuu, mutta keskeyttää

On kiinnostunut leikkivästä avustajasta

Kiinnostunut leikkivästä sekä passiivisesta avustajasta

Houkuttelee myös passiivista avustajaa leikkimään

6a. YLLÄTYS
Pelko

Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti

Kyykistyy ja pysähtyy

Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista

Pakenee enintään 5 metriä

Pakenee enemmän kuin 5 metriä

6b. YLLÄTYS
Puolustus/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä

Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä

Osoittaa useita uhkauseleitä

Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä

Osoittaa uhkauseleitä ja hyökkäyksiä, voi purra

6c. YLLÄTYS
Uteliaisuus

Menee haalarin luo, kun se on laskettu maahan/ Ei mene ollenkaan

Menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa

Menee haalarin luo, kun ohjaaja seisoo sen edessä

Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin

Menee haalarin luo ilman ohjaajan apuja

6d. YLLÄTYS
Jäljellejäävä pelko

Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä

Piani niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla

Pieni niiaus tai nopeuden vaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen

Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla

Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla

6e. YLLÄTYS
Jäljellejäävä kiinnostus

Ei osoita kiinnostusta haalariin

Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla

Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria väh. kahdella ohituskerralla

Puree haalaria tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee

Puree haalaria tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla

7a. ÄÄNIHERKKYYS
Pelko

Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti

Kyykistyy ja pysähtyy

Väistää kääntämättä pois katsettaan

Pakenee enintään 5 metriä

Pakenee enemmän kuin 5 metriä

7b. ÄÄNIHERKKYYS
Uteliaisuus

Ei mene katsomaan

Menee räminälaitteen luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa

Menee räminälaitteen luo, kun ohjaaja seisoo sen vieressä

Menee räminälaitteen luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin

Menee räminälaitteen luo ilman apua

7c. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä pelko

Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihteluita tai väistämistä

Piani niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla

Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen

Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla

Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla

7d. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä kiinnostus

Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan

Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla

Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta väh. kahdella ohituskerralla

Puree laitetta tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee

Puree laitetta tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla

8a. AAVEET
Puolustus/aggressio

Ei soita uhkauseleitä

Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä

Osoittaa useita uhkaeleitä

Osoittaa useita uhkaeleitä ja muutamia hyökkäyksiä

Osoittaa uhkaeleitä ja useampia hyökkäyksiä

8b. AAVEET
Tarkkaavaisuus

Yksittäisiä vilkaisuja, sen jälkeen ei kiinnostusta/ Ei kiinnostu lainkaan

Katselee aaveita silloin tällöin

Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista

Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja

Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan

8c. AAVEET
Pelko

On ohjaajan edessä tai sivulla

On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkan ottoa

On enimmäkseen ohjaan edessä tai sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä

On enimmäkseen ohjaajan takana, vaihtelee paon ja kontrollin välillä

Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta/ Pakenee

8d. AAVEET
Uteliaisuus

Menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois/ Ei mene ajoissa

Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa

Menee katsomaan kun ohjaaja seisoo avustajan vieressä

Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin

Menee katsomaan ilman apua

8e. AAVEET
Kontaktinotto aaveeseen

Torjuu kontaktia/ Ei mene ajoissa

Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen

Vastaa avustajan tarjoamaan kontaktiin

Ottaa itse kontaktia avustajaan

Innostunutta kontaktinottoa avustajaan, esim. hyppii tai vinkuu

9a. LEIKKI 2
Leikkihalu

Ei leiki – ei osoita kiinnostusta

Ei leiki - osoittaa kiinnostusta

Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee

Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen

Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen

9b. LEIKKI 2
Tarttuminen

Ei tartu esineeseen

Ei tartu, nuuskii esinettä

Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla

Tarttuu heti koko suulla

Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista

10. AMPUMINEN

Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja on sen jälkeen täysin välinpitämätön

Häiritsevyys lisääntyy leikin/passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön

 Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms, mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen

Keskeyttää leikin/ passiiv., lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms. kohden, ei palaa leikkiin /passiivisuuteen

Häiriintynyt, pelokas/ Yrittää paeta/
Ohjaaja luopuu ampumisesta

 

Päivitetty 31.08.2010
@ Tuula Tanska